ОБЈЕКТ-ДИСКОНТЕН ЦЕНТАР

Се нуди на продажба , или издавње под закуп  на подолг рок,  објект со површина од 4.500 м2 плус  канцелариски простор од   600 м2.

Објектот се наоѓа во населбата Маџари на ул.Перо Наков бб, во источниот дел на градот Скопје, Република Македонија. Местоположбата на објектот   е во трговската и индустриска зона на Скопје, во непосредна близина на автопат кој води во самиот влез  на Скопје од правците југ и север, односно од правците на Атина и Белград и од поголемиот број населени места од  Македонија.

Објектот  ја има целокупната инфраструктура, односно е поврзан  со патишта, асфалтирани приоди и паркинзи,  сопствен  индустриски железнички колосек, електрична енергија, водовод и канализација.

Во објектот  може да се обавува трговска, производствена  дејност, складирање, логистика или некоја друга дејност. Објектот се нуди во целост или како посебни поголеми делови.