Добредојдовте

ТЕХНОМЕТАЛ-ВАРДАР   АД   СКОПЈЕ   е   Акционерско   друштво   за   надворешен   и внатрешен промет кое опстојува повеќе од 60 години и како  компанија  е водечка трговска фирма  во Република Македонија со широк спектар на трговски активности: Трговија со мермер, челик, обоени метали и неметали, опрема, машини, електрични и металотехничка стоки, вино, прехранбени стоки и др.